13 મહિનાની બાળકીને પેટ ફુલતાં, તપાસમાં 250 ગ્રામનો ગર્ભ મળી આવ્યો

pregnet
pregnet

ઝારખંડના ગિરિડીહની તેર મહિનાની યુવતીના પેટમાં ગર્ભ મળી આવ્યો છે. હેરાન પરેશાન થયેલા સ-બંધીઓ બાળકી સાથે રાંચીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા. તબીબોએ સોનોગ્રાફી, સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઈ દ્વારા ગ-ર્ભ હોવાની જાણકારી મેળવી હતી.ત્યારબાદ ડોકટરોએ ઓપરેશન કરીને નીકળ્યો હતો. એક કિલો 250 ગ્રામ ગ-ર્ભ બાળકના પેટમાંહતો તપાસ બાદ બાળરોગ વિભાગની ટીમે નવજાતને સફળતાપૂર્વક ગ-ર્ભને દૂર કર્યું. ડોકટરોએ જણાવ્યું કે સમય જતાં બાળકના પેટમાં ગ-ર્ભ વધતો જાય છે. ત્યારે બાળક બે મહિનાનું હતું, તે પછીથી પેટની સમસ્યા થઇ હતી.

Loading...

આ બાળકી ગિરિડીહની છે, જેની સાથે તેના માતા-પિતા તાતીસીલ્વેની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈને પહોંચ્યા હતા. જ્યારે ડોક્ટરોએ પીડાતી બાળકીનું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કર્યું, ત્યારે તેમને કંઈક વિશેષ જોવા મળ્યું. આ પછી, સોનોગ્રાફી, સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઈ રિપોર્ટ દ્વારા પુષ્ટિ થઇ કે બાળકના પેટમાં ગ-ર્ભ છે. બાળકના પેટમાંથી ગ-ર્ભ બહાર કાઢ્યો. બાળકી હવે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે

ડોક્ટરોએ કહ્યું કે માતાના ગ-ર્ભાશયમાં જોડિયા બાળકો જન્મ લેવાની સ્થિતિમાં, એક ગ-ર્ભ વિકસિત થયો નહતો અને બીજાના શરીરમાં વળગી રહે છે. અત્યાર સુધીમાં વિશ્વભરમાં આવા 200 જેટલા કેસ સામે આવ્યા છે. ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં આવા 5-6 કેસ નોંધાયા છે. ત્યારે તબીબી ભાષામાં, તેને ફિટ્સ ઇન ફિટુ કહેવામાં આવે છે એટલે કે ગ-ર્ભની અંદર બીજું ગ-ર્ભ.

Read More