ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા અને મગફળીથી ઉભરાયું,મરચાનો રૂ.500થી રૂ.2800 ભાવ અને મગફળીનો રૂ.900થી રૂ.1200 ભાવ

gondalapmvc min
gondalapmvc min

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડની બહાર આજે ચારથી પાંચ કિમી લાંબી વાહનોની લાંબી લાઈન જોવા મળી હતી. ત્યારે આજે યાર્ડમાં 15-20 હજાર ભરી મરચાની આવક થઈ છે. આજે 20 કિલો મરચાનો ભાવ રૂ.500 થી રૂ.2800 બોલાયો છે

સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા એવા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળી અને મરચાની બમ્પર આવક થઈ છે. ત્યારે યાર્ડની બહાર મગફળી અને મરચાં ભરેલા વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી છે.ત્યારે કડકડતી ઠંડીમાં ગત રાત્રિથી ખેડૂતો ડુંગળી અને મરચાં વેચવા યાર્ડમાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે આવકમાં વધારો થતાં યાર્ડમાં મગફળી અને મરચા ઉતારવાની જગ્યા નથી.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં આજે 1 લાખ 75 હજાર કોથળા મગફળીની આવક થઈ છે. ત્યારે 20 કિલો મગફળીનો ભાવ રૂ.900 થી રૂ.1200 બોલાયો છે. તેમજ યાર્ડની બહાર મગફળી ભરેલા વાહનોની લાઈનો લાગી છે.

Read More