મારી ઉમર 25 વર્ષની છે મારા મકાનમાં ભાડૂતમાં રહેતી 20 વર્ષની યુવતી અફેર છે,ભાડાના પેસના બદલે તે મને…

girls boy
girls boy

પ્રશ્ન: મારી ઉમર 25 વર્ષની છે મારા મકાનમાં ભાડૂતમાં રહેતી 20 વર્ષની યુવતી અફેર છે તે યુવતી અન્ય કોઈ યુવકને પ્રેમ કરવા લાગી છે ત્યારે તે તેની સાથે લગ્ન કરવા જય રહી છે. ત્યારે તેના લગ્ન થઈ જશે, તો મારું શું થશે? એની સાથેના સ-બંધોને લીધે મારે શું કરું?

જવાબ: તમે તે યુવતીને છૂટાછેડા આપી દીધા છે અને તમારા ઘરમાં ખુશીથી જીવો છો. ત્યારે તમે જાણો છો કે તે લગ્ન કર્યા પછી તમને છોડી દેશે, તો શા માટે પહેલાથી દૂર ન રહો? તદુપરાંત, આવા અનૈતિક સ-બંધો લાંબા સમય સુધી ટકતા નથી.

મારી ઉંમર 26 વર્ષની છે. મારી સગાઈ થઈ હતી તે યુવક મને પસંદ નહોતો ત્યારે મેં મારા માતા -પિતાના દબાણ હેઠળ આ સગાઈ કરી હતી.ત્યારે હું તેની સાથે બહાર ફરવા ગઈ ત્યારે મેં તેની સાથે સ-બંધ તોડી નાખ્યો કારણ કે મને તેનો સ્વભાવ અને વર્તન પસંદ નહોતું. ત્યારે હું હવે બીજા કોઈ સાથે લગ્ન કરવા માંગટી નથી, કારણ કે મને શરમ આવે છે. એવું લાગે છે કે લોકો મને શંકાની નજરે જુએ છે.

જવાબ: ત્યારે તમે કોઈ કારણસર સગાઈ તોડી નાખવાથી નિરાશ થશો નહીં.ત્યારે બળજબરીથી કરેલા લગ્ન ટકી શકે નહીં.ત્યારે તમને તે યુવક ગમ્યો નથી, તેના માટે પણ ચોક્કસ કારણ હોવું જોઈએ.ત્યારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ડરવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમને ભવિષ્યમાં યોગ્ય પાત્ર મળે ત્યારે લગ્ન કરો અને સુખી લગ્નજીવન શરૂ કરો.

Read Mor