હું મારી ભાભીની નાની બહેનને પ્રેમ કરું છું, તેની સાથે શ-રીર સુખ માણવા માંગુ છું. તે પણ મને પ્રેમ કરે છે, અમારે શું કરવું જોઈએ? યોગ્ય સલાહ આપો?

girlsd12
girlsd12

પ્રશ્ન: મારી ઉમર 20 વર્ષની છું હું મારી સગી ભાભીની નાની બહેનને પ્રેમ કરું છું. તે મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે? અમે બંને લગ્ન કરવા માંગીએ છીએ. પણ મારા પરિવારના સભ્યો તૈયાર નથી. યોગ્ય સલાહ આપો.

Loading...

જવાબ : પરિવારના સભ્યો કેમ તૈયાર નથી ત્યારે તમારે તે જાણવાની જરૂર છે ત્યારે તે ધ્યાનમાં રાખો પછી તમે સમજો છો તે અવરોધ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. ત્યારે તમે બંને સંમત થશો તો કોઈને વાંધો ન હોવો જોઈએ. ત્યારે લગ્નની દૃષ્ટિએ તમારી ઉંમર ઓછી હશે તો એ વાત ચોક્કસ છે કે ભાભીની નાની બહેન પણ નાની ઉંમરની હશે. તેના પુખ્ત બનવાની રાહ જુઓ.

હું 18 વર્ષનો છું હું મારા શિક્ષક તરફ આકર્ષિત છું. હું જાણું છું કે તેઓ મારા કરતા ઘણા મોટા છે. પણ મારે શું કરવું જોઈએ? ભલે હું ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરું પણ હું તેમને એક ક્ષણ માટે પણ ભૂલી શકતો નથી.

જવાબ : આ ઉંમરે શિક્ષકો અથવા વરિષ્ઠ તરફ આકર્ષિત થવું સામાન્ય છે. પણતમારા બંને વચ્ચેનું અંતર ખૂબ વધારે છે તેથી તેમને ભૂલી જાઓ. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેના ગૌરવને ઓળખતા તેમને ફક્ત એક જ ગુરુની નજર દ્વારા જુઓ. તમારા ધ્યાનમાં અન્ય રચનાત્મક કાર્યોમાં મૂકો. સારી સંખ્યા મેળવવા અને તેમની ઉપર ઉભા થવા માટે અધ્યયનમાં સખત મહેનત કરો.

તેમની નજરમાં પોતાને શોધવાનું બંધ કરો કારણ કે તમને આમાંથી કશું મળશે નહીં. તે ઉમરમાં મોટી છે અને સંભવત: લગ્ન પણ થશે.જો તમે હવે ભણવામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો, તો જ તમે ઉચ્ચ સ્થાન પર પહોંચશો અને ભવિષ્ય સુખી થશે. પછી કોઈપણ સુંદર છોકરી તમારી જીવનસાથી બનવા માટે તૈયાર હશે.

Read More

Loading...