રાજકોટમાં DDO સાહૅબએ દિવ્યાંગો પ્રત્યે માનવતા દાખવી, જમીન પર બેસી દિવ્યાંગ અરજદારની ફરિયાદ સાંભળી,

ddo rajkot
ddo rajkot

સરકાર તેના અધિકારીઓની કુશળતા અને ઈમાનદારી વધારવા માટે સમયાંતરે તાલીમ વર્ગોનું આયોજન કરે છે.ત્યારે કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને સક્ષમ બનાવવા પાછળનો હેતુ સરકારી સેવાઓને નાગરિકો માટે સુલભ બનાવવાનો છે. ત્યારે આવો જ એક કિસ્સો આજે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતમાં સામે આવ્યો છે. ત્યારે અહીં રાજકોટ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દેવ ચૌધરીએ વિકલાંગો પ્રત્યે માનવતા દાખવી છે

ત્યારે તેની આ આવકારદાયક પહેલ કરી છે. સાથે DDO પોતે નીચે અર્જરને મળી તેની અરજી સાંભળી હતી જેથી વિકલાંગ અરજદારોને પહેલા માળે ન આવવું પડે અને કોઈ મુશ્કેલી ન થાય.ત્યારે વિકલાંગ અરજદાર માટે જિલ્લા પંચાયતના મુખ્ય દ્વાર પાસે નંબર સાથેનું બેનર પણ મુકવામાં આવ્યું છે. જ્યારે એક અપંગ અરજદાર આજે આવ્યા હતા ત્યારે ડીડીઓ પોતે જમીન પર બેસીને તેમની ફરિયાદ સાંભળી હતી.

ત્યારે ડીડીઓ દેવ ચૌધરી સાહેબએ જણાવ્યું કે આ અરજદાર બેનનો પ્રશ્ન ખૂબ જૂનો છે અને હવે અમારા ધ્યાનમાં આવ્યો છે. ત્યારે તેમની ફરિયાદ 2015 ની છે અને પ્રાથમિક રજૂઆત પ્રમાણે તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અરજદાર શિક્ષક હાઇકોર્ટમાંથી સ્ટે પણ લાવ્યા છે. ત્યારે હું સુધારાત્મક પગલાં લેવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશ.

ડીડીઓ દેવ ચૌધરી દ્વારા વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં અરજદાર ઘરે બેઠા હેલ્પલાઇન નંબર 0281 247 7008 પરથી ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. ત્યારે અરજદારને યુનિક એપ્લિકેશન નંબર આપવામાં આવશે. જે અરજીને અનુસરવાની મંજૂરી આપશે. એટલું જ નહીં, અરજીના નિકાલ બાદ અરજદારને વોટ્સએપ દ્વારા પણ જાણ કરવામાં આવશે.

Read More