જજ કોરોના મૃતકના સંબંધી બનીને સ્મશાનમાં પહોંચ્યા, કોઈએ 2100 તો કોઈએ 15 હજાર માંગ્યા

uadaypur
uadaypur

રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં કોરોના દર્દીઓના અંતિમ સંસ્કાર પૂર્વે ગેરવસૂલીકરણનો મામલો સામે આવ્યો છે. ત્યારે કોરોના યુગમાં પણ, જ્યારે લોકો તેમના પ્રિયજનોને ગુમાવતા હોય છે, ત્યારે લોકો સમશાનમાં લોકો પાસેથી પૈસા માંગતા હોય છે. એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ કુલદીપ સુત્રાકરે ટીમ સાથે શહેરના 4 સંશાનોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. એડીજેએ જણાવ્યું હતું કે તે કોરોનાના મૃતકના સંબંધી તરીકે ગુરુવારે સેક્ટર -3 કબ્રસ્તાન પહોંચ્યો હતા .ત્યારે અહીં કોર્પોરેશનનો કોઈ કર્મચારી કે ચોકીદાર ન હતો. કેટલાક યુવકો તેની પાસે પહોંચ્યા. રાજેશ ગોરા નામના એક યુવકે કોરોના દર્દીને 15 હજાર રૂપિયામાં અંતિમ સંસ્કાર કરવાની વાત કરી હતી.

એડીજેએ ક્રિયા કર્મની રકમ ઘટાડવાનું કહ્યું, જોકે રાજેશ સંમત ન હતા. તેમણે કહ્યું કે, જો ત્યાં સામાન્ય લાશ હોત તો અંતિમ સંસ્કાર 3,000 રૂપિયામાં કરવામાં આવ્યાં હોત, પરંતુ આ કોરોનાના મૃતકના અંતિમ સંસ્કારનો દર આ જ છે. રાજેશે કહ્યું કે લાકડાનો ખર્ચ પણ તમારો રહેશે. 15 હજાર રૂપિયામાં અમે ફક્ત એમ્બ્યુલન્સમાંથી શબને ઉતારીશું અને તેને ચિત્તા પર મૂકીશું અને અંતિમ ક્રિયાઓમાં તમને આપીશું.

એડીજે ત્યારબાદ સવિનાના સ્મશાન સ્થળે પહોંચ્યો. અહીં તેણે દર્દીના અંતિમ સંસ્કારની વાત કરી જે કોરોનાથી મોત થાય હતું. હાજર વ્યક્તિએ રૂ.2100 માંગ્યા અને તેને કહ્યું “આ સમશાન 4 પેઢીથી તેના કબજામાં છે,” તેમણે કહ્યું. એડીજે કુલદીપે ગળા પર એક કાર્ડ લટકતું જોયું હતું અને જાણ્યું હતું કે તે ઈન્ડિયન ઓઇલનો કર્મચારી છે, જે કબ્રસ્તાનમાં આવતા લોકો પાસેથી ખંડણી માંગતો હતો.

Read More