હવે અમદાવાદમાં વિદેશની જેમ ડ્રાઈવ થ્રુ RTPCR ટેસ્ટ, માત્ર 5 મિનિટમાં સેમ્પલ કલેક્શન

trpcr
trpcr

યુબર્ગ સુપરટેક લેબોરેટરીઝ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વચ્ચેના સંયુક્ત બુધવારથી દેશમાં પ્રથમ વખત અમદાવાદ શહેરના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ડ્રાઇવ થ્રુ આરટીપીસીઆર પરીક્ષણ શરૂ કર્યું છે. ત્યારે પરીક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીઓમાં લાઈનો લગાવેલા લોકોની સંખ્યા ઘટાડવા માટે સ્થાપિત કલેક્શન સેન્ટર વહેલી સવારે લોકો પહોંચીગયા હતા .

પરીક્ષણ માટે આવેલા લોકોએ પહેલા લેબ દ્વારા પ્રદાન કરાયેલા મોબાઇલમાં ક્યૂઆર કોડ સ્કેન કર્યો હતો. મોબાઈલ સ્કેન કરીને અને તેમની બધી માહિતી સાથે નોંધણી કર્યા પછી, કાર અંદરથી શંકાસ્પદનો સેમ્પલ એક વ્યક્તિએ જ પી.પી.ઇ કીટ પહેરેલ વ્યક્તિએ લીધો હતો. લોકો સવારે 8 વાગ્યાથી 50 જેટલા વાહનોમાં પરીક્ષણ માટે પહોંચ્યા હતા. લોકો માત્ર 5 મિનિટમાં સેમ્પલ આપીને પાછા ફર્યા. ન્યુબર્ગ સુપરટેક લેબોરેટરી દ્વારા લગભગ 10 સંગ્રહ કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ટેસ્ટ સેન્ટર પણ બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યાં લોકો પરીક્ષણ માટે લાઇનમાં ઉભા હતા.

ન્યુબર્ગ સુપરટ્રેક લેબોરેટરીના ડિરેક્ટર ડો સંદીપ શાહના જણાવ્યા પ્રમાણે લાઈનો ઘટાડવા માટે. ડો.રાજીવ ગુપ્તાએ સુફલામ સોફ્ટવેર દ્વારા ન્યુબર્ગ સુપરટેક લેબ સાથે એક સંપૂર્ણ સંગ્રહ કેન્દ્ર સ્થાપ્યું છે, જેથી ડ્રાઇવ થ્રૂ આરટીપીસીઆર પરીક્ષણોની સુવિધા મળે. લોકો અહીં આવીને અથવા ઘરે બેસીને ઓનલાઇન નોંધણી કરાવી શકે છે. તેમના નમૂનાઓ માત્ર 5 થી 10 મિનિટમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે.

આ ડ્રાઇવ આર.ટી.પી.સી.આર. પરીક્ષણ દ્વારા સેમ્પલ આપવાનો સમય દરરોજ સવારે 8 થી સાંજના 8 સુધી રહેશે. એન્ટ્રી દ્વારા ડ્રાઇવિંગ સમયે લોકો તેમના મોબાઇલ ફોનથી ક્યૂઆર કોડ સ્કેન કરીને આ સેવાનો ઉપયોગ કરવા માટે નોંધણી કરી શકશે. એકવાર તમે નોંધણી કરાવ્યા પછી, એક ટોકન ઉત્પન્ન થશે, જે સંગ્રહ કેન્દ્રમાં બતાવું પડશે

ડ્રાઇવ થ્રુ પરીક્ષણ માટે 5 કલેક્શન સ્ટેશનો બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યાં લોકો તેમની કારમાં બેસીને થોડી મિનિટોમાં તેમના આરટીપીઆરસી પરીક્ષણના નમૂના આપી શકે છે.24 થી 36 કલાક પછી વોટ્સએપ, એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા પરીક્ષણ અહેવાલો સરળતાથી મેળવી શકાય છે.

Read More