રિક્ષાચાલકની પુત્રીએ CS એક્ઝામમાં અમદાવાદ શહેરમાં પાંચમો અને ભારતમાં 24માં નંબર મેળવ્યો

csexam
csexam

ડિસેમ્બર 2020 માં કંપની સેક્રેટરી ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા લેવામાં આવેલી સીએસ ફાઉન્ડેશન પરીક્ષાનું All ઇન્ડિયા પરિણામ 70.22 ટકા આવ્યું છે. જે ગયા વર્ષના 66 ટકા કરતા 22 ટકા વધારે છે.સીએસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ ચેપ્ટરના અધ્યક્ષ અભિષેક છાજેદના જણાવ્યા મુજબ, કોવિડ -19 ના કિસ્સામાં સીએસ ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષાનું પરિણામ વધવા માટે નવો સીએસ કોર્સ તેમજ વિદ્યાર્થીઓનું તેજસ્વી પ્રદર્શન જવાબદાર છે.

Loading...

જો તમે આયોજન સાથે સખત મહેનત કરો છો, તો તમે સફળ થશો. માત્ર સખત મહેનત કરવાની જરૂર છે. આ તે ગુણો છે જે મેં મારા રિક્ષાચાલક પિતા પાસેથી શીખ્યા છે . તેમણે મને મુશ્કેલીઓ સામે લડવાનું શીખવ્યું છે. આ શબ્દો છે બેહરપુરામાં રહેતા રિક્ષાચાલકની પુત્રી મુસકાન શેખના. સીએસ ફાઉન્ડેશનના પરિણામમાં તેમને પાંચમો ક્રમ મળ્યો છે. ડિસેમ્બર 2020 માં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કંપની સેક્રેટરી ઈન્ડિયા દ્વારા લેવામાં આવેલા સીએસ ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામની પરીક્ષામાં, અમદાવાદની રૂષા નિમાવતે ઓલ ઈન્ડિયા કક્ષાએ દસમા ક્રમ મેળવ્યો છે.

Read More