શું તમે તો કેમિકલવાળા કેળા તો નથી ખાઈ રહ્યા ને.. આ રીતે ચેક કરો કાર્બાઈડથી પાકેલા છે કે કુદરતી?

banana
banana

આજકાલ દરેક લોકો જાણે છે કે કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય માટે અનેક લાભદાયક છે,ત્યારે શું તમે જાણો છો કે જો તમે સાવધાની રાખ્યા વગર કેળા ખરીદો છો તો આ કેળું તમને બીમાર કરી શકે છે. ત્યારે આજકાલ કેળાને ઝડપથી પકવવા માટે ઘણા શોર્ટકટ રસ્તા અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે કેળાને કાર્બાઇડથી પકવવામાં આવી રહ્યા છે.ત્યારે આવી સ્થિતિમાં કાર્બાઇડથી પાકેલા કેળાને કેવી રીતે ઓળખી શકાય છે અને જો તેઓ કેળા ખાય છે તો શું નુકસાન થશે.

કાર્બાઇડ પાકેલા કેળાની ઓળખ કેવી રીતે કરવી – કુદરતી રીતે પાકેલા કેળામાં હળવા ભૂરા અને કાળા ડાઘ હોય છે અને તે ખાવામાં મીઠા હોય છે. ત્યારે તેમની ચામડી ઘેરી પીળી અને ડાઘવાળી છે. ત્યારે કાર્બાઇડ અથવા કેમિકલ વગેરેથી પકવેલા કેલાઓમાં ખૂબ સાદા અને આછા પીળા રંગના હોય છે. વળી, કેળાનો છેડો કાળાને બદલે લીલો હોય છે. તેમજ તે જલ્દી બગડી જાય છે.

કુદરતી રીતે પાકેલા કેળા મીઠા હોય છે અને તમે તેનો ઉપયોગ થોડા દિવસો માટે કરી શકો છો. ત્યરાએ જલદી તમે રસાયણો સાથે પાકેલા કેળાને સ્પર્શ કરો છો, તો તમે સમજો છો કે તે એકદમ નરમ હોય છે. આમાં પણ, ઘણી જગ્યાએ, તેઓ વધારે પાકવામાં આવે છે અને ઘણી જગ્યાએ તેઓ સંપૂર્ણપણે કાચા રહે છે. આ વિવિધ રચનાઓ કેમિકલ વિશે જણાવે છે.

ત્યારે ઘણા લોકો તેમને પાણીમાં રાખીને પણ ઓળખે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે કેળું જે સહેજ ડૂબી જાય છે તે કુદરતી પાકેલું કેળું છે, જ્યારે પાણીમાં તરતા ફળને વાસ્તવિક માનવામાં આવતું નથી.

કાર્બાઈડ કેળા ખાવાથી શું નુકસાન થાય છે- ઘણા ફળો માટે કહેવામાં આવે છે કે જો તમે લાંબા સમય સુધી કાર્બાઈડ સાથે પાકેલા ફળો ખાશો તો તમને કેન્સર થવાનો ખતરો છે. આ સાથે, તે યકૃતમાંથી શરીરના ઘણા ભાગો પર ખોટી અસર કરે છે. આ માત્ર તમારા પેટને અસર કરે છે, પરંતુ લોકો ઉલટી વગેરેની પણ ફરિયાદ કરે છે.

Read More