રાત્રે ઊંઘમાં મહિલાઓની પેન્ટી ભીની કેમ થઇ જાય છે?સામે આવ્યું મોટું કારણ

girlspenty
girlspenty

પુરુષ સ્વ-પ્ન દોષથી સારી રીતે જાગૃત છે. પણ તમે જાણો છો કે સ્ત્રીઓમાં પણ આ સમસ્યા સામાન્ય છે. મહિલાઓની ઉઘ પણ ઉડી જાય છે.ત્યારે જર્નલ ઓફ સ-ક-સ રિસર્ચમાં પ્રકાશિત એક અધ્યયનમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ અભ્યાસમાં સામેલ 37 37 ટકા મહિલાઓએ સ્વીકાર્યું છે કે તેઓએ ભીના સ્વપ્નો અનુભવ્યા છે.

મહિલાઓ નિંદ્રામાં ઉ-ત્તે-જી-ત બની જાય છે અને orર્ગે-ઝમ લઇ પહોંચી જાય છે આખરે અચાનક ઉંઘ ઉડી જાય છે. જ્યારે તમારી ઉઘ શરૂ થાય છે અથવા આરઇએમ સ્લીપ ચક્ર તમારા યો-ન-માર્ગમાં લો-હીનો પ્રવાહ વધારે છે અને શરીરને આરામની લાગણી અનુભવવાનું શરૂ કરે છે.

પુરુષોની સરખામણીએ મહિલામાં સ્વ-પ્નમાં ઓછી ખામી હોય છે. તેઓ આખા વર્ષ દરમિયાન ભાગ્યે જ અનુભવે છે. જો કે, કેટલીક મહિલાઓ એક જ રાતમાં ઘણી વખત તેનો અનુભવ કરે છે. આ સ્થિતિમાં, તમે ખૂબ ઇચ્છા અનુભવો છો.

Read More