આખરે માથેથી ‘ભાર’ હળવો કર્યો:વડાપ્રધાન મોદીએ વાળ ટૂંકા કરાવ્યા,આટલો બદલાયો લૂક

modiji
modiji

ગયા વર્ષે 24 માર્ચ, 2020 ના રોજ લોકડાઉનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે વડા પ્રધાનની દાઢી અને ટૂંકા વાળમાં જોવા મળ્યા હતા. ત્યારે 2 મહિના પછી, 12 મેના રોજ, જ્યારે તેણે આત્મનિર્ભર પેકેજની જાહેરાત કરી, ત્યારે તેને સહેજ વધેલી દાઢી સાથે દેખાય હતા અને આ સમયે તેના વાળ પણ ટૂંકા હતા. સાથે 21 જૂન 2020, એટલે કે વિશ્વ યોગ દિવસ. આ કાર્યક્રમમાં મોદીના લુકમાં ઘણો ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો.

વડાપ્રધાન મોદીના આ લૂકે ગતિ શક્તિ યોજનાના લોન્ચિંગ પર બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. ત્યારે કોરોના પછી પહેલી વખત મોદી ટૂંકા વાળ સાથે જોવા મળ્યા હતા. ત્યારે, આ 19 મહિનામાં તેનો લુક સમય -સમય પર બદલાયોહતો

5 ઓક્ટોબર 2021ના આ દિવસે મોદીએ યુપીના લલિતપુરમાં આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી. તે છેલ્લે ઇવેન્ટમાં લાંબા વાળ અને થોડી લાંબી દાઢી સાથે જોવા મળ્યા હતા.

Read More