વાવાઝોડાએ સૌરાષ્ટ્રની હાલત બગાડી સુરતીઓ સૌરાષ્ટ્રની મદદે કહ્યું- લોકો ખૂબ જ લાચાર

vavajosdu
vavajosdu

અમરેલી-ભાવનગરના હિપાવાડલી, મોટા અગરિયા અને જેસર ગામોમાં અસરગ્રસ્ત લોકોની હાલત ભયંકર બની છે.ત્યારે લોકોને રાહત સામગ્રીની આશાએ જીવન જીવવા ફરજ પડી છે.ત્યારે એટલું જ નહીં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે અંધકારમાં રહેતા લોકોને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે.

સુરતનાં નિવૃત્ત પીડબ્લ્યુડી અધિકારી દિનેશભાઇ પરમારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે જે અસરગ્રસ્ત ગામોની મુલાકાત લીધી હતી તે દયનીય સ્થિતિમાં છે. ગામના લગભગ તમામ વીજ થાંભલા પડી ગયા છે. છાવડા ગામોમાં હજી સુધી કોઈ સરકારી સહાય પહોંચી નથી. વીજ પુરવઠો લાવવામાં લગભગ 25 દિવસનો સમય લાગશે.

સરકાર સામે લોકોમાં રોષ છે. જમવાની વાતતો દૂર, આ ગામના લોકોને રાહત સામગ્રી સુરત સહિત અન્ય શહેરોથી આવતી કિટ્સ ઉપર જીવવાની ફરજ પડી છે. ત્યારે બાળકો, મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને પુરુષો પાણી માટે રખડતા જોવા મળે છે. ઘણા પરિવારોએ તેમના મકાનો સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે તૂટી પડ્યા છે. લોકોને રસ્તા પર જીવવાની ફરજ પડે છે. આ ગામના લોકો એવા દ્રશ્યો જોઈને હૃદયભંગ થઈ ગયા છે કે જ્યાં તેઓ તેમના પરિવારની સંભાળ પણ ન રાખી શકે.

Read More