આ 1 રૂપિયાનો સિક્કો તમારી પાસે છે, તો તમને 10 કરોડ મળશે;જાણો કેવી રીતે

old coin
old coin

આજકાલ ઘણા લોકો જુના સિક્કાઓ ખૂબ સારી રીતે સાચવીને રાખે છે.ત્યારે આ સિક્કાઓની કિંમતમાં હવે ઘણો વધારો થયો છે.જો તમારી પાસે પણ જુના સિક્કા અથવા નોટો છે, તો પછી તમે કરોડપતિ બની શકો છો.ત્યારે તમારે આ માટે લાખો રૂપિયા મેળવી શકો છો. આજે અમે તમને 1 રૂપિયાના આવા સિક્કા વિશે બતાવવા જય રહ્યા છીએ, જે તમને કરોડપતિ બનાવી શકે છે.

એક સિક્કાની કિંમત 10 કરોડ રૂપિયા

આ 1 રૂપિયાના આ સિક્કાની 10 કરોડ રૂપિયામાં હરાજી કરવામાં આવી હતી.ત્યારે આ સિક્કો કોઈ નાનો સિક્કો નથી. જે સિક્કો બ્રિટિશ શાસનનો છે અને તેના પર 1885 માં છાપવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ તમને તેના માટે 10 કરોડ રૂપિયા મળશે. તમે તેને ઓનલાઇન હરાજી વેચી શકો છો.

ક્યાં વેચી શકો છો આ ખાસ સિક્કા

આ માટે તમારે ઓનલાઇન વેચાણ કરતી વેબસાઇટની મુલાકાત લઇ તમે આ સિક્કાની હરાજી કરી શકો છો અને 9 કરોડ 99 લાખ રૂપિયા સુધી જીતી શકો છો. તમારા મનમાં આ સવાલો આવશે કે આ એક સિક્કા માટે આટલા પૈસા ચૂકવનારા લોકો ક્યાં મળશે? ત્યારે તેની હરાજી ક્યાં કરવી, તમને વધુ ફાયદો મળશે. આ સિવાય હરાજીની આખી પ્રક્રિયા પણ તમને જણાવે છે.

તમે આ સિક્કાની ઓનલાઇન હરાજી કરી શકો છો

આ જૂના સિક્કાઓની હરાજી કરવા માટે તમે ઓએલએક્સ પર જઈ અહીં તમે એકાઉન્ટ બનાવી અને તમારા સિક્કાની હરાજી કરી શકો છો આ સાથે, તમે indiamart.com પર તમારી આઈડી બનાવીને સિક્કાની હરાજી કરી શકો છો. આ માટે તમે લાખો રૂપિયા મેળવી શકો છો. આ માટે તમારે તમારા સિક્કાના ફોટો શેર કરવો પડશે. કેટલાક લોકો જે જૂના સિક્કા એકઠા કરે છે તે તમને તેના માટે સારા પૈસા આપી શકે છે.

Read More