ગુજરાતના વિકાસ માટે મળેલા નાણાંમાંથી 25 ટકા પણ ધારાસભ્ય ખર્ચી શક્યા નથી, 272 કરોડ રૂપિયા પડ્યા રહ્યા

bjp
bjp

એક તરફ 14મી ગુજરાત વિધાનસભાની મુદત પૂરી થઈ રહી છે. તે જ સમયે, MLA લોકલ એરિયા ડેવલપમેન્ટ (LAD) ફંડની 272 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ, જે ધારાસભ્યો દ્વારા તેમના સંબંધિત મતવિસ્તારમાં પ્રોજેક્ટ્સ પર ખર્ચવાની હતી, તે હજુ સુધી ખર્ચવામાં આવી નથી. જેના કારણે 272 કરોડ રૂપિયા પડયા રહ્યા.

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ફાળવવામાં આવેલી રૂ. 1,076 કરોડની ગ્રાન્ટનો આ એક ક્વાર્ટર છે. જે ધારાસભ્યોનું ભંડોળ ખતમ થઈ જશે તેમાં મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, જેઓ તેમના મતવિસ્તાર ઘાટલોડિયામાંથી ફરીથી ચૂંટણી લડવા માગે છે, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણી, રાજકોટ પશ્ચિમના ધારાસભ્ય જેઓ આ વખતે ચૂંટણી લડી રહ્યા નથી તેનો સમાવેશ થાય છે. બંને શહેરી વિસ્તારો છે.

Read More