પ્રાચીન ભારતીય ચલણોનો ઇતિહાસ શું છે અને તેનું કિંમત શું હતું?

olscoinsd
olscoinsd

મનુષ્યના આવિષ્કારોમાંથી એક એ છે કે રૂપિયા કે પૈસાની શોધ. આ એક જ શોધથી સમગ્ર વિશ્વનો નકશો બદલાઈ ગયો હતો.આ રૂપિયાના વિકાસથી સમગ્ર વિશ્વમાં આર્થિક અને સામાજિક તંત્રોનો જ વિકાસ થયો નથી, પરંતુ લોકોના જીવનધોરણમાં પણ બદલાવ આવ્યું છે.

Loading...

આ ચલણ અંગે સમાજમાં ઘણી વાતો પ્રચલિત બની હતી, જેમ કે, સોળ આના , મારી પાસે એક ફૂટી કોળી પણ નથી, મારો નોકર પણ કામ કરતો નથી અને ચામડીનો ન હોવો જોઈએ પણ ખેંચી લેવો જોઈએ નહીં.આજની જનરેશનને ખબર છે કે કોડી, દોમડી, ઘેલા, પાઈ અને સોળ આનાનું શું મૂલ્ય હતું? શું તમે જાણો છો તો જાણીએ.

તો આપણે જાણીએ કે રૂપિયાની શોધ કેવી રીતે થઈ? જાણીએ ભારતીય ચલણનો ઇતિહાસ

માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં ચાલતો હતો પણ પાછળથી લોકોની જરૂરિયાતો વધતી ગઈ તેમ બાર્ટરથી મુશ્કેલીઓ ઉભી થવા લાગી, જેના કારણે વેપાર કોડીઓથી શરૂ થયો, જે પાછળથી સિક્કામાં બદલાઈ ગયો.

ભારતમાં સિક્કાઓના આકાર કેમ ઘટી રહ્યું છે? હાલમાં જે રૂપિયો ચલણમાં ચાલે છે, હકીકતમાં તે ઘણા વર્ષો પછી રૂપિયો બની ગયો છે. પહેલા ચલણમાં એક પૈસો હતો, જે પાછળથી એક કોડી બની ગયો.

1.પૈસોમાંથી દોમડી બની 2.દોમડી ઘેલા બન્યું 3.ઘેલા માંથી પાઇ બની 4.પાઇ માંથી પૈસા બન્યું 5.પૈસા થી આના બન્યા 6.આનાથી રૂપિયા બનાવ્યા અને હવે ક્રેડિટ કાર્ડ અને બિટકોઇનનો યુગ આવી ગયો છે.

Loading...

ભારતમાં કયા સિક્કા ચલણમાંથી બહાર થયા છે?

ભારતીય નાણાં મંત્રાલયે 30 જૂન, 2011 થી અત્યંત નીચા વેલ્યુજેવા કે 1 પૈસા, 2 પૈસા, 3 પૈસા, 5 પૈસા, 10 પૈસા, 20 પૈસા અને 25 પૈસાના સિક્કામાંથી પાછા ખેંચી લીધા છે. આ સિક્કા હવે ભારતમાં ચલણ નથી. તેથી, કોઈપણ દુકાનદાર અને બેંકર તેમને લેવાનો ઇનકાર કરી શકે છે અને તેને શિક્ષા કરવામાં આવશે નહીં.

Read More