યુવકો વિયાગ્રાની ગોળી લેતા હોય છે પણ સ્ત્રીઓ વાયગ્રા ખાય તો શું થાય ?, જાણી લો કાબૂમાં રહે છે કે નહીં?

woomanviyagra1
woomanviyagra1

વાયગ્રા એક એવી દવા છે જેનો ઉપયોગ ઉ@ત્તેજના વધારવા માટે થાય છે. તે મોટે ભાગે પુરુષો દ્વારા પીવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં એ જાણવું રસપ્રદ છે કે મહિલાઓ પર તેની શું અસર થાય છે?

પ્રશ્ન: શું સ્ત્રીઓ વાયગ્રા લઈ શકે છે, તેની શરીર પર શું અસર થાય છે?
જવાબ: વાયગ્રા એ બાળકોમાં પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટેરીયોસસ અને પુરુષોમાં ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન માટે માન્ય દવા છે. પરંતુ મહિલાઓ માટે આ દવાની કોઈ ખાસ અસર જોવા મળી નથી.

પુરુષો પર વાયગ્રાની અસર
વાયગ્રાથી પુરુષોમાં જાતીય ઈચ્છા અને ઉત્થાન પર કોઈ અસર થતી નથી. તે માત્ર સંતોષકારક અવધિ વધારવામાં મદદ કરે છે.

સ્ત્રીઓ પર વાયગ્રાની અસરો
સ્ત્રીઓમાં ઉત્થાન કે જાતીય ઉ@ત્તેજના પર વાયગ્રાની કોઈ અસર થતી નથી. પરંતુ કેટલાક અહેવાલો દાવો કરે છે કે મેનોપોઝ પછી વાયગ્રા લેવાથી જાતીય ઉ@ત્તેજના ઉત્પન્ન કરવામાં થોડી ઓછી અસરકારક છે.

વાયગ્રા શરીરમાં વેનિસ ચેનલોને પહોળી કરીને કામ કરે છે, જેનાથી અંગોમાં લોહીનો સંચય થાય છે. તે માથાનો દુખાવો, ચક્કર, થાક અને શુષ્ક મોંનું કારણ બને છે. આ લક્ષણો પ્રિમેનોપોઝલ સ્ત્રીઓમાં વધુ ગંભીર હોય છે અને વધતા ડોઝ સાથે ગંભીરતામાં વધારો થાય છે. ખૂબ ઊંચી માત્રા બ્લડ પ્રેશરમાં ઘટાડાનું કારણ બની શકે છે અને જીવલેણ બની શકે છે.

Read More