જે મહિલાઓના આ ગુપ્ત અંગો હોય છે મોટા, તે મહિલાઓ ભાગ્યશાળી હોય છે…

life2
life2

હિન્દુ ધર્મમાં મહિલાઓને દેવીનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. જે ઘરમાં મહિલાઓનું સન્માન કરવામાં આવે છે, ત્યાં દેવી પણ વાસ કરે છે.અને મહિલાઓને લક્ષ્મી તરીકે પૂજવામાં આવે છે આ ઉપરાંત કેટલીક દંતકથાઓ પણ છે જેમાં સ્ત્રીઓના ભાગોને ભાગ્યશાળી ગણવામાં આવે છે.

Loading...

તેના પિતાના જન્મ પછી અને લગ્ન પછી તેના પતિના ઘરને પ્રેમ અને સંપત્તિથી ભરી દે છે ગરુડ પુરાણ, શસાસ્ત્ર અને વિશ્વ પુરાણમાં, સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના ઘણા શુભ અંગો વિષે જાણવામાં આવ્યું છે.તેમને જોતા, તેમના વર્તમાન અને ભવિષ્ય વિશે જ જાણી શકાય છે, પરંતુ તેમના આંતરિક રહસ્યો પણ જાણી શકાય છે.

એવું કહેવામાં આવે છે કે સ્ત્રીઓના શારીરિક ભાગો ઘણું કહે છે… તો તે કદાચ ખોટું નહીં થાય.પુરાણો અનુસાર, જો સ્ત્રીઓના આ ભાગોમાં વધારો થયો છે, તો સમજી લો કે તેઓ સ્ત્રી પરિવાર માટે ધનિક અથવા ભાગ્યશાળી હોઈ શકે છે.

જો તમે શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ રાખો છો, તો તે સ્ત્રીની ગાળું લાંબા સમય સુધી શુભ માનવામાં આવે છે લાંબા ગળાવાળી સ્ત્રી આનંદ અને પ્રસન્નતા કરે છેજે મહિલાઓના કાન લાંબા હોય છે, આવી મહિલાઓ ભાગ્યશાળી હોય છે અને આયુષ્ય પણ લાબું હોય છે. જે સ્ત્રીના વાળ લાંબા હોય તે સ્ત્રીની સુંદરતાથી પણ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે.

હિન્દુ ધર્મમાં દેવીના વાળ પણ લાંબા સમયથી દર્શાવવામાં આવ્યા છે, કારણ કે લાંબા વાળ વાળાને સારા અને ભાગ્યશાળી હિન્દુ ધર્મની નિશાની માનવામાં આવે છે.એવું માનવામાં આવે છે કે જે સ્ત્રીની જાંઘ મજબૂત અને સ્નાયુબદ્ધ હોય તે ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. પુરાણોમાં વૃદ્ધ સ્ત્રીને ધનિક અને ભાગ્યશાળી પણ માનવામાં આવે છે.

Read More

Loading...