અનોખી પરંપરા જ્યાં ભાભીને તેના દેવર સાથે સૂવું પડે છે, જાણો શું છે કારણ

bhabhi (5)
bhabhi (5)

આ ઘટના રાજસ્થાનના અલવર જિલ્લાના માનખેરા ગામની છે ત્યાં એક સમાજ થી સામે આવી છે. જ્યાં લગ્ન કર્યા પછી ભાભીને તેના દેવર સાથે સૂવું પડે છે.

તમને આ ઘટના સાંભળીને વિશ્વાસ નહિ આવે પણ આ ઘટના રાજસ્થાનમાં અનેક પરંપરાઓ ચાલી આવે છે જે આજે પણ લોકો આ પરંપરાઓને અનુસરી રહ્યા છે, જે પરંપરાની વાત કરી રહ્યા છીએ, તેમાં મહિલાઓએ પણ લગ્ન પછી તેમના દેવર સાથે સૂવું પડે છે.

આ પરમ્પરા સમાજના દબાણને કારણે ઘણી મહિલાઓએ આ પરંપરાનો વિરોધ કર્યો હતો પણ સમાજ આગળ તેમની કઈ ચાલી નહિ આ પરંપરા રાજસ્થાનના અલવર જિલ્લાના માનખેરા ગામના એક સમાજમાં માનવામાં આવે છે, જો તે આ પરંપરા નહીં નિભાવે તો તેમની જમીન વહેંચવામાં આવશે.

આ ડરના કારણે બધી મહિલાઓને તેમના દેવરો સાથે સૂવું પડે છે, લગ્ન પછી મહિલાઓંકો તેમના દેવર સાથે બળજબરીથી સ-બંધ બાંધવો પડે છે, અને છોકરીનું ઘર તેને ડરાવે છે. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે જો તેણે આ ન કર્યું હોત, તો દેવતાઓ તેમના પર ગુસ્સે થશે એટલા માટે જ આજે પણ આ પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવે છે.

Read More