હું જયારે ઓફિસમાં વાંકી વળી ત્યારે મારા સરનું પુરુષત્વ સત્વરે સક્રિય થઈ જાય છે અને પછી મને…..

hotgirlsbhai2
hotgirlsbhai2

કવિતાએ જરૃરી કાગળો હાથમાં લીધા અને સીધી સાગરની કેબીનમાં પ્રવેશી અને સાગરના ટેબલ સામે ઊભી રહી ગઈ અને ઉતાવળમાં કવિતા દુપટ્ટો નાખવાનું ભૂલી ગઈ. કવિતા દુપટ્ટા વિના સાગરના ટેબલ પર કાગળો મૂકવા જ્યારે નીચી વળી ત્યારે સાગરની નજર કાગળોને બદલે કવિતાના કમીઝ પર પડી અને ભર બપોરના સમય હોવા છતાં કવિતાનો પરસેવો છૂટવા લાગ્યો અને રેબઝેબ થઈ ગઈ. કોઈને લાગશે કે ભરબપોરે તો ગરમી ઘણી હોય તો પરસેવો છૂટે એમાં નવાઈ પામવા જેવું શું હોય ?

આશ્ચર્યજનક વાત જેવું જ હતું કારણ કે આ મોસમ ઉનાળાની નહિ પણ શિયાળાની હતી. હવે શિયાળામાં પરસેવો ન થાય ને? હા! કારણ પણ હતું. એક તો કવિતાના ઘણાં આછા કપડાં પહેર્યાં હતાં.અને તેમાંય વળી પરસેવાથી કપડાં પલળી ગયાં હોવાથી તેનું સર્ટના તેના અંગો સાથે એવું તો ચીપકી ગયા હતા કે તેના ઉપરના અંગો પરસેવાની ભીનાશને લીધે આરપાર દેખાતા હતા.

જોકે કવિતાને થોડા સમય માટે અસ્વસ્થતા અનુભવા લાગી અને જ્યારે તેને થોડી રાહત થઈ, ત્યારે તેણે પોતાનો દુપટો થોડો બાજુ પર રાખ્યો અને પણ શર્ટના આગળના બટનને ઢીલા કરી નાખ્યા. દુપટ્ટાને હટાવવાથી અને બટનની ઢીલા થવાથી કવિતાને રાહત થઈ અને શ્વાસ લેવામાં પણ આરામ થયો,

પણ લાંબા સમય સુધી તેની પાછળ ઉભેલા સાગર કવિતાના શરીરના ભાગોમાંથી અમૃતની કિરણની હાજરીનો અહેસાસ પણ થઇ રહ્યો હતો . કવિતાના અગમાંથી જોબન છલકી રહ્યું હતું એ જોઈને સાગર અંદર રહેલો કીડો શરીરમાં ઘૂસવા મંડ્યો સાગર કવિતાનાના અંધારા, સપ્રમાણ, નમ્ર પરંતુ ભરાવદાર પહેલામાં એટલી મગ્ન હતી કે તે કવિતામાં કેમ આવ્યો તે પણ ભૂલી ગયો.

સાગર મેનેજર હતો અને કવિતા તેની સેક્રેટરી હતી. બીજા દિવસે તેણે કવિતાને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કાગળો તૈયાર રાખવા કહ્યું અને તેથી જ કલ્પના ખૂબ વહેલી ઓફિસમાં આવી ગઈ. પરંતુ ફાઇલો તૈયાર કરવાને બદલે બપોર સુધીમાં ઘણું કામ કરવાનું બાકી હતું, કદાચ આ ટેન્શનને લીધે અથવા મેનેજરની ઠપકો હોવાને કારણે તેના કપડાં પરસેવાથી પલળી ગયા હશે.

થોડાક સમય બાદ કવિતાનું જોબન શરીરના રસથી રસપાન કરી સાગરે નોક કરીને કવિતાને બોલાવી કે કેટલું કામ બાકી છે!સાગરનો અવાજ સાંભળતા જ કવિતાએ હાંફળી ફાફળી બની ગઈ અને સાગરની સામે સાર બાકી છે થોડું કામ બાકી છે !તરત જ સાગર બોલ્યો કામ પતિ જાય પછી ઓફિસમાં આવજે આટલું બોલીને સાગર તેની કેબીનમાં ગયો.

કવિતા પોતાના કામમાં પછી વ્યસ્ત બની ગઈ અને કવિતાને મનમાં એક દર સતાવવા લાગ્યો કે સાગર તેના કામથી સંતુષ્ટ નહીં થાય અને વિલંબને કારણે તેને નોકરીમાંથી કાઢી નાખશે તો આ વિચારથી કવિતાને પરસેવો વળી ગયો હતો. અને આ ઉપરાંત, બીજા દિવસે, તે આરામ કર્યા વિના સતત કામ કરતી રહી, તેથી તેનું શરીર કમજોર પડી ગયું હતું. આ માટે તેણે કેટલીક પેઇન કિલર ગોળીઓ પણ લીધી હતી. તેની અસરમાં પરસેવો થઇ ગયો હ્યો .

કવિતાને એટલું કામ કરતા સાંજના છ વાગ્યા હતા અને બાકીનો સ્ટાફ એક પછી એક નીકળી ગયો હતો.સાગરની બાજુમાં અને પટાવાળાની બહાર સેક્રેટરીની કેબીનમાં કોઈ ન હતું ત્યારે સાગરે આખરેકવિતાને તેની કેબીનમાં બોલાવી.કવિતાએ જરૂરી કાગળો સાથે લઇ સાગરની કેબીનમાં ગઈ અને સાગરના ટેબલ સામે ઉભી રહી પણ ઉતાવળમાં કવિતા દુપટ્ટા લેવાનું ભૂલી ગઈ. સાગરની નજર ફાઇલોને બદલે કવિતાના શર્ટ પર પડી જ્યારે તે દુપતા વિનાકવિતા સાગરના ટેબલ પર કાગળો મૂકવા માટે નીચે વળી ત્યારે એક ક્ષણ માટે, સાગર ભૂલી ગયો કે તે મેનેજર છે.

સાગરમાં અત્યાર સુધીની નિષ્ક્રિય પુરુષત્વ સક્રિય થઈ ગયું હતું અને કવિતાના તેની ખુરશી પરથી ઉભો થયો અને કવિતા તરફ આવ્યો.સાગરની ખુરશીની બાજુમાં એક મોટો નરમ સોફા પણ હતો. સાગર બાજુ તરફ ગયો અને સાગર ફાઇલો ઉપાડીને સોફા તરફ ચાલવા લાગ્યો જ્યાં કવિતા સાથે ટકરાઇને પછી બધી ફાઇલો નીચે પડી ગઈ અને કાગળો વેરવિખેર થઈ ગયા……….વધુ આવતા અંકે…………..

Read More