સોના કરતા વધુ કિંમતી છે આ ફૂલ, જો મળી જાય તો…

karenfull
karenfull

આ છોડનું નામ કરેણ છે. અને તમને આ છોડ દરેક પૂજા પાઠના સ્થાન અને મંદિર પર મળશે. શું તમે જાણો છો કે તેનો ઉપયોગ શણગારથી લઈને સંજીવની ઓષધિઓ અને દવાઓ સુધી કરવામાં આવે છે. આજે અમે તમને આ વિશે 3 ટિપ્સ જણાવીશું.

કરેણના ફૂલોને પીસી લો અને તેની પેસ્ટ બનાવો અને જો તમને ઉકાળોની સમસ્યા છે. તેના પર જ લાગુ કરો, તમને અસર ફક્ત બે-ત્રણ દિવસમાં જોવા મળશે.

જો તમે તમારા જેવા કોઈ વૈષ્ણો આપો અથવા વીંછીએ કરડ્યો હોય તો તેથી તમારે સફેદ કરેણના ફૂલને ગ્રાઇન્ડ કરવું પડશે અને કાપડની મદદથી ત્યાં લગાવો. જ્યાં સાપ નથી ત્યાં વીંછીએ ડંખ માર્યો છે. તે કનેરના સફેદ ફૂલોનો ઉપયોગ કરીને કોઈનું જીવન બચાવી શકે છે.

Read More